preloder
Báo cáo Điểm đến xanh tháng 7

Báo cáo Điểm đến xanh tháng 7

Cảm ơn khách hàng đã đồng hành gây quỹ cùng BOO

Trong tháng 7, 1020 khách hàng đã từ chối túi đựng tương đương 10.200.000đ được gây quỹ cho Save Vietnam’s Wildlife để bảo tồn động vật hoang dã. Hãy cùng tham gia ngay với BOO bằng cách:
👉 Từ chối túi đựng sản phẩm khi mua hàng
👉 Mang túi vải khi đi mua sắm