preloder

Cảm ơn khách hàng đã đồng hành gây quỹ cùng BOO trong tháng 9

860 khách hàng đã từ chối túi đựng tại hệ thống cửa hàng BOO tương đương 8.600.000đ được gây quỹ cho Save Vietnam’s Wildlife để bảo tồn động vật hoang dã.

Tham gia ngay với BOO bằng cách:

👉 Từ chối túi đựng sản phẩm khi mua hàng

👉 Mang túi vải khi đi mua sắm