preloder

Dự án xanh

Green Destinations

Green Destinations

Ra mắt từ năm 2013, Green Destinations (Điểm Đến Xanh) là tên một chiến dịch được thực hiện trên địa bàn Hà Nội bởi Bò Sữa, nhằm thay đổi nhận thức...

Tắt đèn bật ý tưởng

Tắt đèn bật ý tưởng

Năm 2018, BOO được ghi nhận trong chiến dịch vinh danh các đơn vị hợp tác hiệu quả của WWF. Đây là minh chứng cho việc những hoạt động môi trường...

I will if you will

I will if you will

Ra mắt từ năm 2013, Green Destinations (Điểm Đến Xanh) là tên một chiến dịch được thực hiện trên địa bàn Hà Nội bởi Bò Sữa, nhằm thay đổi nhận thức...