Hiện nay, xu hướng sử dụng các chất liệu xanh, an toàn cho môi trường đang dần trở nên phổ biến...