preloder

Thu Gom Pin – Tự Tin Làm Việc

 1 cục pin thải ra ngoài môi trường, 500 lít nước bị ô nhiễm thủy ngân

Nhận thức tác hại của pin và rác thải điện tử khi bị thải ra môi trường bừa bãi, Bò Sữa Xanh đã dành riêng một góc nhỏ tại nơi làm việc thu gom pin đã qua sử dụng của các công nhân nhà Bò.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Bò Sữa Xanh đã thu về hơn 50 cục pin và hơn 20 sản phẩm điện tử khác. Toàn bộ rác thải điện tử này đã được chuyển cho tổ chức “Việt Nam Tái Chế” để đem đến nơi xử lý đúng quy trình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và con người.

MỘT SỐ SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ TÁI CHẾ PIN

Năng lượng cần để sản xuất ra 1 cục pin gấp 50 lần năng lượng mà pin có thể cung cấp. Vì vậy, bạn hãy sử dụng pin một cách hợp lí.

30.000 tấn pin bị thải ra ngoài môi trường mỗi năm và chỉ 4% trong số đó được tái chế. Số còn chủ yếu nằm ở các bãi rác chờ bị đốt bỏ gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vì vậy, bạn hãy thu gom pin sau khi sử dụng và đem đến nơi thu gom đúng quy trình chứ đừng ném ra thùng rác bạn nhé.